Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:30:48
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Odvodnění cvičné louky pro hasiče Ostrava - Proskovice", poř.č. 44/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06611/RM1418/96          .....             05

1) vylučuje
ze zjednodušeného podlimitního řízení 
vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci 
stavby "Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve 
volnočasovém centru v Ostravě - Proskovicích" v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém 
materiálu účastníka, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 1:

K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

IČO: 28573994

06611/RM1418/96          .....             05

2) rozhodla
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, za podmínky předložení dokladů dle § 122 
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, na realizaci stavby "Odvodnění 
pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě 
- Proskovicích" v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, s 
účastníkem, který se umístil podle hodnocení 
nabídek jako druhý v pořadí:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193118

za cenu nejvýše přípustnou 5.080.543,52 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro