Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:21:15
bod č. 30. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, nepropachtovat pozemky v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh nepronajmout část pozemku v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06594/RM1418/96          .....             08

1) rozhodla
a) o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, a to:

- p. p. č. 1309/1 - orná půda o výměře 1324 m2

- p. p. č. 1309/4 - orná půda o výměře 1274 m2

- p. p. č. 1309/5 - orná půda o výměře 8427 m2

- p. p. č. 1309/6 - orná půda o výměře 1786 m2

- p. p. č. 1310/3 - trvalý trvaní porost o výměře 308 m2

- p. p. č. 1310/4 - trvalý travní porost o výměře 29 m2

- p. p. č. 1366/4 - orná půda o výměře 18 m2

- p. p. č. 1472/3 - vodní plocha o výměře 2 m2

- p. p. č. 1472/4 - vodní plocha o výměře 65 m2,

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit

b). o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. 
Sedlnice, obec Sedlnice, a to:

- parc. č. 1122/2 - orná půda o výměře 156 m2

- parc. č. 1130/2 - trvalý travní porost o výměře 17 m2

- parc. č. 1130/3 - trvalý travní porost o výměře 311 m2

- parc. č. 1130/6 - trvalý travní porost o výměře 96 m2

- parc. č. 1147/1 - orná půda o výměře 772 m2

- parc. č. 1147/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
výměře 139 m2

- parc. č. 1147/24 - orná půda o výměře 600 m2

- parc. č. 1559/18 - vodní plocha o výměře 15 m2,

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit

06594/RM1418/96          .....             08

2) rozhodla
že nemá záměr propachtovat pozemky v k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice, a to:

- parc. č. 1121/2 - trvalý travní porost

- parc. č. 1122/1 - orná půda

- parc. č. 1122/12 - orná půda

- parc. č. 1122/13 - orná půda

- parc. č. 1122/30 - orná půda

- parc. č. 1122/31 - orná půda

- parc. č. 1122/32 - orná půda

- parc. č. 1122/33 - orná půda

- parc. č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha

- parc. č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha

06594/RM1418/96          .....             08

3) rozhodla
že nemá záměr propachtovat pozemky v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, a to:

- p. p. č. 1325/2 - trvalý travní porost

- p. p. č. 1332/2 - trvalý travní porost

- p. p. č. 1338/2 - trvalý travní porost

- p. p. č. 1339/2 - orná půda

- p. p. č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha

- p. p. č. 1356/2 - trvalý travní porost

 06594/RM1418/96          .....             08

4) rozhodla
že nemá záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 371/91 - 
ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
č. 4/1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro