Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:20:03
bod č. 28. - Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06592/RM1418/96          .....             08

1) rozhodla
zvýšit nájemné a pachtovné za 
nebytové prostory, objekty, pronajaté pozemky a movité 
věci v roce 2017 o roční míru inflace ve výši 0,7 % 
u všech nájemních smluv a pachtovních smluv, u 
kterých je možnost zvýšení nájemného 
a pachtovného sjednána a u kterých je roční 
nájemné nebo pachtovné vyšší než 
15.000,- Kč

06592/RM1418/96          .....             08

2) ukládá
vedoucímu odboru majetkového

oznámit jednotlivým nájemcům a pachtýřům, 
nebytových prostor, objektů, pozemků a movitých věcí, 
jichž se to týká, zvýšení 
nájemného a pachtovného o roční míru inflace

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro