Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:18:15
bod č. 24. - Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava - s ŘSD ČR
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06588/RM1418/96          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města směnit pozemky, a to:

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy

- pozemek parc. č. 3606/25

- pozemek parc. č. 3606/7

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

- pozemek parc. č. 2049/5

- pozemek parc. č. 2062/4

- pozemek parc. č. 2087/23

- pozemek parc. č. 2087/27

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek p.p.č. 497/29

- pozemek p.p.č. 958/25

- pozemek p.p.č. 958/26

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

- pozemek p.p.č. 958/27

- pozemek p.p.č. 966/12

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství 
silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390

- pozemek parc. č. 2045/20

 - pozemek parc. č. 2045/18

 - pozemek parc. č. 2045/28

 - pozemek parc. č. 2040/17

 - pozemek parc. č. 2064/54

 - pozemek parc. č. 2040/19

 - pozemek parc. č. 1888/2

 - pozemek parc. č. 1800/71

 - pozemek parc. č. 1800/72

 - pozemek parc. č. 1977/20

 - pozemek parc. č. 1800/51

 - pozemek parc. č. 1800/52

 - pozemek parc. č. 1800/69

 - pozemek parc. č. 1800/70

 - pozemek parc. č. 1977/18

 - pozemek parc. č. 1977/19

 - pozemek parc. č. 1977/39

 - pozemek parc. č. 1985/9

 - pozemek parc. č. 3606/36

 - pozemek parc. č. 2220/8

 - pozemek parc. č. 2236/2

 - pozemek parc. č. 2241/4

 - pozemek parc. č. 2241/5

 - pozemek parc. č. 2327/4

 - pozemek parc. č. 3606/21

 - pozemek parc. č. 3606/27

 - pozemek parc. č. 3606/34

 - pozemek parc. č. 4240/25

 - pozemek parc. č. 4240/36

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 161/20

- pozemek p.p.č. 161/21

- pozemek p.p.č. 161/23

- pozemek p.p.č. 161/24

- pozemek p.p.č. 161/26

- pozemek p.p. č. 161/30

- pozemek p.p.č. 163/4

- pozemek p.p.č. 168/59

- pozemek p.p.č. 168/61

- pozemek p.p.č. 168/62

- pozemek p.p.č. 168/63

- pozemek p.p.č. 168/64

- pozemek p.p.č. 172/5

- pozemek p.p.č. 487/4

- pozemek p.p.č. 1065

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 355/71

 k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz vydá souhlasné stanovisko ke směně 
výše uvedených pozemků

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06588/RM1418/96          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města směnit pozemky, a to:

pozemek parc. č. 2087/24 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství 
silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390

 - pozemek parc. č. 1882/1

 - pozemek parc. č. 1882/4

 - pozemek parc. č. 1882/5

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz vydá souhlasné stanovisko ke směně 
výše uvedených pozemků

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

06588/RM1418/96          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro