Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:12:50
bod č. 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06578/RM1418/96          .....             90

1) ukládá
delegovanému zástupci na jednání 
řádné valné hromady obchodní společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, 
Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ 25379631, konané 
dne 22. června 2017 hlasovat:

A) PRO v bodě programu číslo:

2. Projednání zprávy o hospodaření, roční 
účetní závěrky, zprávy nezávislého 
auditora za rok 2016 a návrh představenstva na úhradu 
ztráty za rok 2016 dle přílohy č.2 a 3

3. Zpráva dozorčí rady, včetně stanoviska k účetní 
závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 dle 
přílohy č. 4

4. Schválení roční účetní závěrky, 
výroční zprávy, zprávy o propojených 
osobách a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016 
dle přílohy č. 5

5. Změna stanov společnosti dle přílohy č. 6

6. Zvýšení základního kapitálu 
společnosti

7. Změna podoby akcií

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu

Zodpovídá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor
Termín: 22.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro