Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:12:06
bod č. 5. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Polska (Katowice) dne 17.05.2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06577/RM1418/96          .....             31

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 
Pražáka, Ph.D., a Ing. Břetislava Rigera, náměstků 
primátora, do Polska (Katowice) dne 17.05.2017 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro