Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:08:39
bod č. 59. - Souhlas se zněním odpovědi na připomínky občana k investičnímu záměru Revitalizace Pustkoveckého údolí
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06571/RM1418/96          .....             38

1) projednala

připomínky  k investičnímu záměru " Revitalizace Pustkoveckého údolí" , které 
byly obsaženy v dopise    XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX 
XXXXXXX XXXXXXXXX, adresovaném radě města - příloha č. 1 předloženého materiálu

06571/RM1418/96          .....             38

2) souhlasí

se zněním odpovědi XXXX XXXX XXXXXXXX dle přílohy č.2 předloženého materiálu s 
úpravou

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro