Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:06:00
bod č. 52. - Zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO - vystavení objednávky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06569/RM1418/96          .....             38

1) rozhodla
o vystavení objednávky ve výši 150 tis. Kč vč. DPH 
na zajištění bezpečnosti účastníků konference WHO

06569/RM1418/96          .....             38

2) ukládá
vedoucímu odboru strategického rozvoje

učinit všechny úkony potřebné k zajištění 
bodu 1) tohoto usnesení


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro