Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:04:29
bod č. 11. - Ukončení realizace projektů EKOTERMO IV a Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663/4 spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06567/RM1418/96          .....             38

1) souhlasí
s předloženou zprávou o ukončení projektu "EKOTERMO IV a 
Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663/4" spolufinancovaných 
z Operačního programu Životní prostředí

06567/RM1418/96          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému

zajistit udržitelnost projektu "EKOTERMO IV" dle podmínek 
stanovených ve Smlouvě č.14204193 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí včetně 
Dodatku č.1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období 
udržitelnosti 

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.11.2020
06567/RM1418/96          .....             38

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému

zajistit udržitelnost projektu "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 
1663/4, Ostrava - Poruba" dle podmínek stanovených ve 
Smlouvě č. 14191423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí dle přílohy č.2 předloženého 
materiálu a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v 
období udržitelnosti

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 27.07.2020
06567/RM1418/96          .....             38

4) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu 
fondu životního prostředí ČR - poskytovateli podpory 
monitorovací provozní zprávy o stavu a změnách 
projektu v období udržitelnosti projektu "EKOTERMO IV" dle 
podmínek stanovených ve Smlouvě č. 14204193 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí včetně 
Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 05.11.2020
06567/RM1418/96          .....             38

5) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu 
fondu životního prostředí ČR - poskytovateli podpory 
monitorovací provozní zprávy o stavu a změnách 
projektu v období udržitelnosti projektu "Revitalizace knihovny na 
ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba" dle podmínek 
stanovených ve Smlouvě č. 14191423 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 27.07.2020
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro