Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:03:59
bod č. 65. - Souhlas s podáním dovolání a návrh na uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06566/RM1418/96          .....             28

1) souhlasí
s podáním dovolání proti rozsudku Krajského 
soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2017 č.j. 16 Co 189/2015-357 v souladu s 
přílohou č. 2 předloženého materiálu

06566/RM1418/96          .....             28

2) rozhodla
o uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, 
advokátkou Advokátní kanceláře Pyšný, 
Srba & Partneři, v.o.s., se sídlem Občanská 1115/16, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64615065, k 
zastupování statutárního města Ostravy dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro