Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 10:00:09
bod č. 9. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. Polska (Varšava) ve dnech 7.-11.6.2017 a Ruské federace (Novosibirsk, Moskva) ve dnech 30.7.-13.8.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06559/RM1418/96          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Polska, ve dnech 7.-11.6.2017 
(Varšava) a Ruské federace (Novosibirsk, Moskva) ve dnech 
30.7.-13.8.2017 za účelem účasti setkání 
pracovníků zoologických zahrad a účasti na 
mezinárodní konferenci

06559/RM1418/96          .....             01

2) ukládá
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o.

předložit radě města zprávu o výsledku zahraničních  
pracovních  cest dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.
Termín: 29.08.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro