Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:59:15
bod č. 2.VZ - Veřejná zakázka "Nákup obuvi", poř. č. 79/2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06557/RM1418/96          .....             25

1) rozhodla
o výběru dodavatelů a uzavření smluv v rozsahu dle příloh 
č.1 a 2 předloženého materiálu

- na nákup polobotek plných a letních 
prodyšných pro strážníky Městské policie 
Ostrava se společností:

Prabos plus a.s.

Sídlo: Komenského 9, 763 21 Slavičín

IČO: 26272857

za cenu nejvýše přípustnou 191.664,- Kč včetně DPH

- na nákup zimní obuvi pro strážníky Městské 
policie Ostrava se společností 

Bartolini s.r.o

Sídlo: Veveří 476/39, 602 00 Brno

IČO: 28267672

za cenu nejvýše přípustnou 391.920,- Kč včetně DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro