Zasedání č. 201724 - 96. schůze rady města Dne 06.06.2017 09:52:10
bod č. 55. - Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06552/RM1418/96          .....             28

1) doporučuje
zastupitelstvu města

souhlasit se záměrem fúze sloučením společnosti Dům 
kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 a 
společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, 
Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 47670576, kdy bude nástupnickou 
společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se 
sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, 
IČO 47973145, 

za podmínky, že bude u společnosti Dům kultury Akord Ostrava - 
Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, 
náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 proveden výmaz o 
zahájení insolvenčního řízení z 
obchodního rejstříku

06552/RM1418/96          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí 
zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro