Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:33:50
bod č. 45. - Návrh městského obvodu Slezská Ostrava na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06547/RM1418/95          .....             21

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o nezahájení procesu tvorby nové obecně 
závazné vyhlášky, kterou by byla doplněna obecně 
závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu 
dle požadavků rady městského obvodu Slezská Ostrava


06547/RM1418/95          .....             21

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města


Zodpovídá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro