Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:33:22
bod č. 2. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06546/RM1418/95          .....             21

1) souhlasí

s návrhem na zvolení
paní Ing. RXXXXX MXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX, navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak),paní ŠXXXX 
OXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, místo výkonu práce Ostrava, 
navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak),paní Mgr. Ing. PXXXX 
PXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem 
Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní BXXXXXXX ZXXXXXXX, trvalý pobyt 
XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011)za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let

06546/RM1418/95          .....             21

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města


Zodpovídá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro