Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:31:20
bod č. 1.VZ - Provedení osazení plastiky "Sedící" akademického sochaře J. Myszaka podle návrhu Ing. arch. Václava Filandra, včetně zhotovení podstavce, terénních úprav a výsadby květin kolem podstavce v areálu domova Sluníčko p.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06544/RM1418/95          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
zhotoviteli Hochbau s.r.o., Povětronní 1286/71 724 00 Ostrava, IČO: 
25857614, na provedení osazení plastiky 
"Sedící" akademického sochaře J. Myszaka podle 
návrhu Ing. arch. Václava Filandra, včetně zhotovení 
podstavce, terénních úprav a výsadby květin kolem 
podstavce v areálu domova Sluníčko p.o. v Ostravě 
Vítkovicích, a to za cenu nejvýše přípustnou 
ve výši  177 451,-- Kč bez DPH


06544/RM1418/95          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 05.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro