Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:27:34
bod č. 48. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06541/RM1418/95          .....             07

1) schvaluje
změnu závazného ukazatele - snížení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Dětské centrum Domeček o 494 tis. Kč


06541/RM1418/95          .....             07

2) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků


a) ve výši 2 000 tis. Kč městskému obvodu Ostrava-Jih na 
projekt "Revitalizace fotbalového areálu Klegova"

b) ve výši 370 tis. Kč městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na akci "Rozmarné slavnosti Ostravice"

c) ve výši 1 425 tis. Kč městskému obvodu Stará 
Bělá na výkupy nemovitostí v rámci akce 
Cyklistická trasa I., podél silnice Na Lukách

d) ve výši 500 tis. Kč městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na akci "Písek v centru"


06541/RM1418/95          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- nedaňové příjmy


na § 3419, pol. 2229, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč (C.5.)

na § 2141, pol. 2112, ORJ 221 o 66 tis. Kč (C.7.)


- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35019 o 243 tis. Kč 

                        ÚZ 35015 o 2 341 tis. Kč 


                        ÚZ 34070 o 641 tis. Kč (A.3.)


- neinvestiční převody z Národního fondu

na pol. 4118, ÚZ 060595206 o 518 tis. Kč (A.4.)


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 494 tis. Kč (A.1.)

                   ÚZ 344 o 5 609 tis. Kč (A.5.)


- převody z ostatních vlastních fondů

na § 6330, pol. 4132, ORJ 120 o 124 tis. Kč (B.1.)

na § 6330, pol. 4134, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.2.)


- běžné výdaje

na § 1014, pol. 5169, ÚZ 1014, ORJ 190, org. 4271 o 124 tis. Kč 
(B.1.)

(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5132 o 100 tis. Kč

                      pol. 5133 o 100 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, org. 95000000, ÚZ 104513013
 o 96 tis. Kč

                                        
    ÚZ 104113013 o 12 tis. Kč

                                        
    ÚZ 104107606 o 6 tis. Kč

(C.7.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5169 o 66 tis. Kč

                      pol. 5194 o 200 tis. Kč

(B.2.) na ORJ 272, § 6330, pol. 5342 o 500 tis. Kč

                § 5311, pol. 5499, org. 8934 o 500 tis. Kč


- kapitálové výdaje

na § 2219, pol. 6121, ORJ 136, org. 8135000000 o 94 tis. Kč (C.1.)

(C.3.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7090 o 78 tis. Kč

        ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4314 o 46 tis. Kč

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 200 tis. Kč (C.6.)


- neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 494 tis. Kč 
(A.1.)

(A.2.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, org. 4241
o 243 tis. Kč

                               ÚZ 35015, 
org. 4241 o 2 341 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, org. 4234
o 76 tis. Kč

                                        
org. 4240 o 380 tis. Kč

                § 3312, pol. 5336, ÚZ 34070, 
org. 4212 o 185 tis. Kč

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 060595206, org. 4234 
o 518 tis. Kč (A.4.)

(A.5.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4234
o 1 779 tis. Kč

                                      org. 
4240 o 1 391 tis. Kč

                                      org. 
4251 o 212 tis. Kč

                § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, org. 
4212 o 2 227 tis.Kč 


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 604 o 2 000 tis. Kč 
(C.5.) 

                          ÚZ 93, org. 502
o 370 tis. Kč (E.1.) 

                          ÚZ 95, org. 608 
o 1 425 tis. Kč (C.8.) 

                          ÚZ 93, org. 502 
o 500 tis. Kč (E.2.) 


z v y š u j e 


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 494 tis. Kč (A.1.)


- financování na pol. 8115 o 500 tis. Kč (B.2.)


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 5311, pol. 5171, ORJ 136 o 94 tis. Kč (C.1.)

na § 5311, pol. 5173, ORJ 270 o 200 tis. Kč (C.2.)

(C.4.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, org. 95000000, ÚZ 104513013
o 96 tis. Kč

                                        
    ÚZ 104113013 o 12 tis. Kč

                                        
    ÚZ 104107606 o 6 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 200 tis. Kč (C.7.) 


- kapitálové výdaje

(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7090 o 78 tis. Kč

                § 3631, pol. 6121, org. 4320 o 46 tis. Kč

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 200 tis. Kč (C.6.)

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 95, org. 8142 o 1 425 tis. Kč 
(C.8.)


- neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 494 tis. Kč (A.1.)


s n i ž u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 370 tis. Kč (E.1.)

                         o 500 tis. Kč (E.2.)


městský obvod Ostrava-Jih (A.6., C.5.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 464 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 464 tis. Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 2 000 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
8772 - revitalizace fotbalového areálu Klegova

na § 3xxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 2 000 tis. Kč


městský obvod Stará Bělá (C.8.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 608 o 1 425 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na § 
2219, pol. 61xx, ÚZ 95 o 1 425 tis. Kč 


městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.6., E.1., E.2.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 622 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 622 tis. Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 370 tis. Kč

                                o 500 tis. Kč

- neinvestiční transfery

na § xxxx, pol. 5331, ÚZ 93 o 370 tis. Kč

                       o 500 tis. Kč 


městský obvod Poruba (A.6.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 953 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 953 tis. Kč


městský obvod Nová Bělá (A.6.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 199 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 199 tis. Kč


městský obvod Lhotka (A.6.)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 413 tis. Kč

- zvýší neinvestiční transfery

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 413 tis. Kč


06541/RM1418/95          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro