Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:26:16
bod č. 6. - Návrh na uzavření smluv mezi statutárním městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410; Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 2539 6544 a Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 4757
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06539/RM1418/95          .....             83

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi 
statutárním městem Ostrava a správcem 
inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia 
Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 4519 3410;


o uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi 
statutárním městem Ostrava a správcem inž. 
sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské komunikace, a.s., 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO:2539 6544 a


o uzavření Smlouvy o spolupráci GISMO mezi 
statutárním městem Ostrava a správcem inž. 
sítí ve vztahu ke GISMO: Dopravní podnik Ostrava a.s., 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 4757


v rozsahu dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro