Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:21:07
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská", poř. č. 82/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06531/RM1418/95          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
"Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice, 
Šilheřovická" a stavby "Nasvětlení přechodu pro 
chodce ul. Koblovská, Petřkovice, Autoservis", v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:


ELSPOL - Gattnar s.r.o.

se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory

IČO: 25865455


za cenu nejvýše přípustnou 287.053,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro