Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:13:34
bod č. 26. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do části pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro společnost New Karolina Residential Development II s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06519/RM1418/95          .....             08

1) souhlasí
s umístěním, užíváním a 
udržováním:

- převisu konstrukce balkónů nad pozemkem parc. č. 3463/3 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy,

- vjezdu do podzemní garáže na pozemku parc. č. 3463/3 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy,

- přesahu podzemní části budovy, zřízené v pozemku 
parc. č. 3463/2 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnicví investora, v 
pozemku parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro:


New Karolina Residential Development II s.r.o.

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc

IČO 043 98 343


v rámci stavby "Nová Karolina - II. Etapa, 1. část, 
Bytový dům F vč. potřebných IO, Ostrava"


06519/RM1418/95          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti:

- zřízení, užívání a udržování 
převisu konstrukce balkónů nad pozemkem parc. č. 3463/3 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy,

- umístění, užívání a 
udržování vjezdu do podzemní garáže na pozemku 
parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy,

- umístění, užívání a 
udržování přesahu podzemní části budovy, 
zřízené v pozemku parc. č. 3463/2 - ostatní plocha, 
jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví investora, v pozemku parc. č. 3463/3 - ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy s 
budoucím oprávněným:


New Karolina Residential Development II s.r.o.

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc

IČO 043 98 343


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro