Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:05:00
bod č. 1.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06506/RM1418/95          .....             90

1) ukládá
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní 
společnosti Ostrava 2018, s.r.o., se sídlem Závodní 
2891/86, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 285 97 966 hlasovat:


a) PRO v bodě programu číslo:


4. Projednání účetní závěrky k 31. prosinci 
2016


5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření za 
účetní období kalendářního roku 2016


b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady


Zodpovídá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora
Termín: 09.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro