Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:01:36
bod č. 24. - Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06502/RM1418/95          .....             91

1) rozhodla
o ocenění žákovských osobností a 
žákovských kolektivů základních škol a 
víceletých gymnázií na území města u 
příležitosti Dne dětí 2017 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


06502/RM1418/95          .....             91

2) ukládá
vedoucí odboru školství a sportu

zajistit slavnostní akci k ocenění žákovských 
osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne 
dětí 2017

 


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 16.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro