Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 10:00:18
bod č. 46. - Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o navýšení schváleného neinvestičního účelového příspěvku v oblasti kultury
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06500/RM1418/95          .....             87

1) rozhodla
o navýšení neinvestičního účelového 
příspěvku poskytnutého Divadlu loutek Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 
3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874, na 
realizaci projektu „Mezinárodní loutkářský 
festival Spectaculo Interesse 2017“ o 536 tis. Kč dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu


06500/RM1418/95          .....             87

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšují

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4240  o 536 tis. Kč

- snižují

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234  o  11 tis. Kč

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212  o 500 tis. Kč

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3319, pol. 5222                   o 25 tis. Kč


06500/RM1418/95          .....             87

3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, o 536 tis. Kč

 

06500/RM1418/95          .....             87

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro