Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:57:47
bod č. 44. - Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06497/RM1418/95          .....             86

1) rozhodla

o uzavření dohody s paní IXXXXX DXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, o ukončení výkonu pěstounské péče v 
zařízení pro výkon pěstounské péče, ul. Boleslavova 17/878, Ostrava-Mariánské 
Hory, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro