Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:55:23
bod č. 35. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění služeb pro projekty "Transformace Domova na Liščině II a Transformace Domova Barevný svět II"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06494/RM1418/95          .....             38

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění služeb č. 
1329/2017/OSR "Zpracování dokumentů k žádosti o 
dotaci pro výzvu č. 49 IROP" ze dne 05.05.2017 s poskytovatelem:


ProFaktum, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 
Český Těšín, IČ: 28568087


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro