Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:54:51
bod č. 34. - ITI ostravské aglomerace - výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06493/RM1418/95          .....             38

1) schvaluje
text výzvy pro vyhlášení 9. výzvy k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 3.1.2 ITI ostravské aglomerace "Výstavba a 
modernizace drážní infrastruktury městské a 
příměstské dopravy" ve vazbě na výzvu č. 20 
Řídícího orgánu OPD "SC 1.4 - Ostravská 
aglomerace", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06493/RM1418/95          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje

vyhlásit 9. výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 3.1.2 ITI 
ostravské aglomerace "Výstavba a modernizace 
drážní infrastruktury městské a příměstské 
dopravy" ve vazbě na výzvu č. 20 Řídícího 
orgánu OPD "SC 1.4 - Ostravská aglomerace", dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro