Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:53:16
bod č. 40. - Nadační příspěvky
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06491/RM1418/95          .....             28

1) ruší
své usnesení č. 8302/102 ze dne 21.07.2009


06491/RM1418/95          .....             28

2) rozhodla
že příspěvkové organizace zřízené 
rozhodnutím zastupitelstva zdejšího města mohou do 
svého vlastnictví nabýt majetek formou nadačních 
příspěvků za předpokladu, že půjde o majetek potřebný k 
výkonu jejich činnosti, pro kterou byly zřízeny, jestliže s 
nabytím takovéhoto majetku do vlastnictví takové 
příspěvkové organizace touto formou vysloví na její 
žádost předchozí souhlas zřizovatel těchto 
příspěvkových organizací statutárního města 
Ostrava


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro