Zasedání č. 201723 - 95. schůze rady města Dne 30.05.2017 09:49:45
bod č. 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06486/RM1418/95          .....             42

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany 
Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN 
(Bad Liebenzell) ve dnech 11.-14.05.2017 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro