Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:57:37
bod č. 16.VZ - Návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06481/RM1418/94          .....             84

1) schvaluje
vzorovou "Smlouvu o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadání" veřejných 
zakázek na poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb a na dodávky elektrické energie a 
plynu mezi statutárním městem Ostrava na straně jedné a 
právnickými osobami zřízenými a založenými 
statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými 
obvody na straně druhé dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro