Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:57:12
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých látek", poř. č. 75/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06480/RM1418/94          .....             84

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci 
stavební akce „Přístřešek pro 
parkování a sklad hořlavých látek“, v k. 
ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rozsahu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:

KROSSBAU s.r.o.

se sídlem: Stadická 997/13a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

IČO: 27776565

za cenu nejvýše přípustnou 718.067,89 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro