Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:55:16
bod č. 4. - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících - SmVaK a Statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06476/RM1418/94          .....             84

1) rozhodla
o zrušení svého usnesení č.05468/RM1418/78 ze dne 
13.12.2016, kterým rozhodla o uzavření "Dohody o 
úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 
490/DPS/OS/V/2016"


06476/RM1418/94          .....             84

2) rozhodla
o uzavření "Dohody o úpravě vzájemných 
práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 
souvisejících " mezi společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s IČO: 45193665 a 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 
30 Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro