Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:54:42
bod č. 3.MZP - Návrh na úpravu funkčních míst odboru živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy s účinností od 1.6.2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06475/RM1418/94          .....             36

1) zrušuje
bod 4a) svého usnesení č. 06391/RM1418/93 ze dne 9.5.2017


06475/RM1418/94          .....             36

2) rozhodla
o snížení počtu funkčních míst odboru 
živnostenský úřad z 46 na 44 s účinností od 
1.6.2017


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro