Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:50:26
bod č. 43. - Poskytnutí transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů "Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k. ú. Bartovice", "Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské", "Rekonstrukce části školní zahrady pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06472/RM1418/94          .....             80

1) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 
Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
1.222.760 Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na realizaci 
projektu "Výuková zahrada u MŠ na ul. Za 
Ještěrkou v k. ú. Bartovice" dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

06472/RM1418/94          .....             80

2) rozhodla
o poskytnutí účelového investičního a 
neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 772.461,96 Kč městskému obvodu Ostrava-Jih 
na realizaci projektu "Přírodovědná učebna v přírodě 
na Srbské" dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


06472/RM1418/94          .....             80

3) rozhodla
o poskytnutí účelového investičního a 
neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy ve výši 186.927 Kč městskému obvodu Petřkovice na 
realizaci projektu "Rekonstrukce části školní zahrady 
pro potřeby kroužku mladých zahrádkářů" dle 
přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


06472/RM1418/94          .....             80

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

u města Ostravy:

- zvyšuje se financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 
.................................................. o 2.183 tis. Kč

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - výdaje

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 511 
........................ o 49 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 611 ...................... 
o 138 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 504 ...................... 
o 302 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 604 ...................... 
o 471 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 517 ................... o 
1.223 tis. Kč

u městského obvodu Petřkovice:

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511 
........................................ o 49 tis. Kč

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 611 
...................................... o 138 tis. Kč

- zvyšují se běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 
........................................................... o 49 tis. Kč

- zvyšují se kapitálové výdaje

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 
......................................................... o 138 tis. Kč

u městského obvodu Ostrava - Jih:

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 504 
....................................... o 302 tis. Kč

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 604 
....................................... o 471 tis. Kč

- zvyšují se běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 
......................................................... o 302 tis. Kč

- zvyšují se kapitálové výdaje

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 
......................................................... o 471 tis. Kč

u městského obvodu Radvanice a Bartovice:

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 
.................................... o 1.223 tis. Kč

- zvyšují se běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 
....................................................... o 1.223 tis. Kč


06472/RM1418/94          .....             80

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro