Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:49:44
bod č. 42. - Žádost o posunutí termínu čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy - Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. Stanislavského
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06471/RM1418/94          .....             80

1) rozhodla
o změně termínu čerpání finančních prostředků z 
Fondu životního prostředí města Ostravy v rámci realizace 
projektu "Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. 
Stanislavského" z 30. 05. 2017 na 30. 06. 2017 dle přílohy 
č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro