Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:45:10
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Pustkovecká", poř. č. 047/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06464/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
o změně zadávacích podmínek k veřejné 
zakázce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
v platném znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce ul. 
Pustkovecká“ v k. ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba - 
Sever, obec Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro