Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:44:47
bod č. 12.VZ - Veřejná zakázka "SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr", poř. č. 86/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06463/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na realizaci stavby „SPZ Mošnov - autobusové 
zastávky Mobis, Behr“ v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, dle předloženého materiálu


06463/RM1418/94          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční

náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční


06463/RM1418/94          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení

členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

náhradníci:

1. Ing. František Kolařík - člen ZM

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora

3. Ing. Ladislav Bražina - odbor strategického rozvoje

4. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní


06463/RM1418/94          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.08.2017
06463/RM1418/94          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí 
o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.08.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro