Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:42:51
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Domov Korýtko - prádelna a kuchyň (PD+AD+IČ)", poř. č. 71/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06482/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na 
vypracování projektových dokumentací a výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace 
stavby „Domov Korýtko - prádelna a kuchyň“ v rozsahu 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:

INGESTA spol. s r.o.

se sídlem: Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO: 25391194  

za cenu nejvýše přípustnou 761.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro