Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:40:19
bod č. 3. - Návrh na uzavření objednávky na rozdělení projektové dokumentace pro provedení stavby "Cyklostezka Nová Ves - vodárna"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06455/RM1418/94          .....             05

1) rozhodla
vystavit objednávku na zhotovitele HaskoningDHV Czech Republic, spol. s 
r.o.., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170 
 na zpracování rozdělení projektové dokumentace pro 
provedení stavby " Cyklostezka Nová Ves - 
vodárna" za cenu 133 100,- Kč vč. DPH dle přílohy č.1 
předloženého materiálu


06455/RM1418/94          .....             05

2) zmocňuje
vedoucího odboru investičního

k podpisu objednávky na zhotovitele HaskoningDHV Czech Republic, spol. s 
r.o.., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170 
 na zpracování rozdělení projektové dokumentace pro 
provedení stavby " Cyklostezka Nová Ves - 
vodárna" za cenu 133 100,- Kč vč. DPH 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro