Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:28:47
bod č. 15. - Návrh na změnu usnesení a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06434/RM1418/94          .....             08

1) mění
své usnesení č. 05548/RM1418/80 ze dne 17. 1. 2017 v bodě 1), a 
to tak, že přílohu č. 2 citovaného usnesení nahrazuje 
novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 
předloženého materiálu

06434/RM1418/94          .....             08

2) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 80 k pozemku:
parc. č. 657/6 ? lesní pozemekv k. ú. Proskovice, obec Ostrava,
s vlastníkem:
Ing. XXXXXX XXač, bydliště U XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXXicí,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

06434/RM1418/94          .....             08

3) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 80 k pozemku:
parc. č. 659/12 ? ostatní plocha, jiná plochav k. ú. Proskovice, obec Ostrava,
s vlastníky:
XXXX XXXXXvá, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvice,podíl ve 
výši 1/6,
XXXXXXXX XXXXXka, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvice,podíl 
ve výši 1/6,
XXXX XXXXXka, bydliště XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXice,podíl ve výši 1/3,
XXXXXXX XXXXXva, bydliště XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX Xělá,podíl ve 
výši 1/3,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

06434/RM1418/94          .....             08

4) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 80 k pozemkům:
parc. č. 662/1 ? zahrada,parc. č. 663/4 ? ostatní plocha, ostatní 
komunikace,oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava,
s vlastníkem:
XXXXXXX XXop, bydliště XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXce,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro