Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:26:20
bod č. 51. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06430/RM1418/94          .....             90

1) doporučuje
zastupitelstvu městaodvolat delegace Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. jako 
zástupce statutárního města Ostravy na valné 
hromady obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostravy:


Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 
25379631    


                                        
                                        
                        Koordinátor ODIS s.r.o.

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, 
PSČ 702 00, IČ: 64613895


Ostrava 2018, s.r.o.                              
                                  
Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 
703 00, IČ: 28597966


Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914


 


 


06430/RM1418/94          .....             90

2) doporučuje
zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů delegovat zástupce 
statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostravy v následujícím 
složení:


Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 
25379631 


třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora


                                        
                                        
                         


Koordinátor ODIS s.r.o.

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, 
PSČ 702 00, IČ: 64613895
třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora


 


Ostrava 2018, s.r.o.


Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 
703 00, IČ:28597966                               
                                       


delegovaný zástupce: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora

 


Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914


první náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora     


 


06430/RM1418/94          .....             90

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodů 1) až 2) 
tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 21.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro