Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:25:47
bod č. 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06429/RM1418/94          .....             90

1) ukládá
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu 
obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 45193673 dne 25.5.2017 hlasovat:


a) PRO v bodě programu číslo:


6. Schválení řádné účetní 
závěrky za účetní období roku 2016

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend

9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy 
představenstva

10. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy 
dozorčí rady

11. Projednání účasti členů představenstva a členů 
dozorčí rady společnosti v orgánech propojených osob 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu


Zodpovídá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora
Termín: 25.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro