Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:24:57
bod č. 9. - Ocenění finalistů celoměstské soutěže kuchařů - jednotlivců školních jídelen mateřských a základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06428/RM1418/94          .....             91

1) rozhodla
ocenit 5 finalistů celoměstské soutěže ve vaření kuchařů 
(jednotlivců) školních jídelen mateřských a 
základních škol "Zdravý pokrm, který 
chutná" v rámci projektu města "ŠJ zdravě a 
chutně" dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu


06428/RM1418/94          .....             91

2) rozhodla
poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 tis. Kč 
každému z oceněných kuchařů dle bodu 1) tohoto usnesení


06428/RM1418/94          .....             91

3) schvaluje
rozpočtového opatření, kterým se:


	zvyšují běžné výdaje


na § 3299, pol. 5492, ORJ 140                 o  15 
tis. Kč


	snižují běžné výdaje


na § 3299, pol. 5169, ORJ 140                 o  15 
tis. Kč


06428/RM1418/94          .....             91

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro