Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:24:26
bod č. 10. - Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Bc. David Střelák, ředitel Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o., Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o., Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06427/RM1418/94          .....             42

1) rozhodla
o poskytnutí investičních a neinvestičních účelových příspěvků školským 
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

06427/RM1418/94          .....             42

2) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů:

- zvýšení investičního příspěvku

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.          
       o 1.100 tis. Kč

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.            
       o  149 tis. Kč

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.     
   o  200 tis. Kč

- zvýšení neinvestičního příspěvku

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 
p.o.  o 1.000 tis. Kč

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.            
       o  826 tis. Kč

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.     
   o  900 tis. Kč


06427/RM1418/94          .....             42

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují

neinvestiční příspěvky na ORJ 140

na § 3233, pol. 5331, ÚZ 1355              o 4.175 
tis. Kč

- zvyšují

investiční příspěvky na ORJ 140

na § 3233, pol. 6351, ORG 82, ÚZ 1355      o 1.100 tis. Kč

na § 3233, pol. 6351, ORG 83, ÚZ 1355      o  149 tis. Kč

na § 3233, pol. 6351, ORG 84, ÚZ 1355      o  200 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na ORJ 140

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 1355      o 1.000 tis. Kč

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 1355      o  826 tis. Kč

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 1355      o  900 tis. Kč

06427/RM1418/94          .....             42

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočturealizovat schválené rozpočtové opatření dle 
bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro