Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:23:43
bod č. 62. - Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku města Ostravy ve správě Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06426/RM1418/94          .....             42

1) souhlasí
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy 
svěřeného do správy Knihovny města Ostravy, 
příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 2, 
702 00 Ostrava, IČO: 00097586, v pořizovací hodnotě 1.690.152,18 Kč dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


06426/RM1418/94          .....             42

2) jmenuje
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


06426/RM1418/94          .....             42

3) ukládá
likvidační komisi

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy 
č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro