Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:22:38
bod č. 2.MZP - Návrh na poskytnutí odměny za rok 2016 řediteli příspěvkové organizace Národní divadlo moravskoslezské
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06424/RM1418/94          .....             31

1) schvaluje
poskytnutí odměny za rok 2016 panu Jiřímu Nekvasilovi, řediteli 
Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro