Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:21:31
bod č. 39. - Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičního a účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Domovu Magnolie, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka Domova Magnolie)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06422/RM1418/94          .....             41

1) rozhodla
o změně podmínek čerpání a vyúčtování 
investičního a účelového neinvestičního 
příspěvku poskytnutého Domovu Magnolie, Ostrava - 
Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se 
sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro