Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:21:02
bod č. 38. - Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova"
(Poznámka: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06421/RM1418/94          .....             41

1) schvaluje
podání žádosti o dotaci pro projekt "Transformace 
Domova Barevný svět III. a Domova Jandova" v rámci 
dotační výzvy č. 49 Integrovaného 
regionálního operačního programu - Deinstitucionalizace 
sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování II.


06421/RM1418/94          .....             41

2) žádá
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s předložením žádosti o dotaci a všech jejich 
příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 
podmínkami výzvy č. 49 Deinstitucionalizace 
sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování II vyhlášené v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu

Zodpovídá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Termín: 31.05.2017
06421/RM1418/94          .....             41

3) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) 
financování projektu v celkové výši 55 000 
tis. Kč

- v roce 2018:

na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 25 000 tis. Kč

- v roce 2019:

na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 30 000 tis. Kč,

přičemž v obou částkách je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 5 500 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06421/RM1418/94          .....             41

4) žádá
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v 
rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Termín: 31.08.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro