Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:16:05
bod č. 55. - Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06417/RM1418/94          .....             38

1) projednala
na straně statutárního města Ostravy zprávu dozorčí 
rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu


06417/RM1418/94          .....             38

2) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy se schválením 
roční účetní závěrky spolku Řemeslný 
inkubátor Ostrava z.s. za účetní období roku 2016 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06417/RM1418/94          .....             38

3) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy s 
nezpracováním a nepředložením zprávy o 
hospodaření spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. za rok 
2016 z důvodu minima činností a aktivit spolku v roce 2016


06417/RM1418/94          .....             38

4) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy se schválením 
plánu činností a rozpočtu spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z. s. na rok 2017 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


06417/RM1418/94          .....             38

5) souhlasí
na straně statutárního města Ostravy s ročními 
členskými příspěvky pro rok 2017 pro statutární 
město Ostrava ve výši 3 302 tis. Kč a pro Vysokou školu 
báňskou - Technickou univerzitu Ostrava ve výši 100 tis. 
Kč a splatností 30 dní těchto příspěvků od 
schválení správní radou


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro