Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:12:23
bod č. 64. - Žádost o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR na pořízení 1 ks hasičského dopravního automobilu pro jednotku SDH Ostrava - Proskovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06415/RM1418/94          .....             01

1) souhlasí
s podáním žádosti o státní účelovou 
investiční dotaci Ministerstva vnitra - Generálního 
ředitelství HZS ČR ve výši 450 tis. Kč na 
pořízení 1 ks hasičského dopravního automobilu pro 
jednotku SDH Ostrava - Proskovice


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro