Zasedání č. 201721 - 94. schůze rady města Dne 23.05.2017 10:11:06
bod č. 53. - Objednávka ubytování a cateringu katalánských umělců při jejich vystoupení v Ostravě pod názvem „Evropská historie v ostravských ulicích ­ ve znamení Barcelony“,konaném ve dnech 30.6. ­ 1.7.2017 v rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06413/RM1418/94          .....             01

1) schvaluje
vystavení objednávky na ubytování 
katalánských umělců při jejich vystoupení v Ostravě pod 
názvem „Evropská historie v ostravských 
ulicích – ve znamení Barcelony“, a to na hotel Park 
Inn společnosti Orchard Hotel, a.s., Hornopolní 3303/42, 702 00 Ostrava, 
ve výši 337.500 Kč a na Hotel Mercure Ostrava Center, 
Českobratrská 18, 702 00 Ostrava, ve výši 437.500 Kč, a na 
zajištění cateringu společnosti LP catering s.r.o., 
Počáteční 1259/17, 710 00 Slezská Ostrava, ve 
výši 325.000 Kč dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


06413/RM1418/94          .....             01

2) pověřuje
vedoucího odboru kancelář primátora

k zabezpečení všech úkonů spojených s 
realizací bodu 1) tohoto usnesení včetně podpisu 
objednávek


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 26.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro